Rekrutacja

Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego w Krakowie poszukuje:

 

PRAKTYKANTA / PRAKTYKANTKI

Kogo szukamy?

Szukamy studenta czwartego lub piątego roku prawa, który chce odbyć 3-miesięczne praktyki, a później na stałe dołączyć do naszego zespołu. Zależy nam na osobie, która już teraz wie, że chciałaby w przyszłości wykonywać zawód radcy prawnego.

Co oferujemy?

 • Praktyki i stałą współpracę w Kancelarii Rady Prawnego o ugruntowanej pozycji (legalkp.pl) zajmującej się udzielaniem pomocy prawnej dla przedsiębiorców startujących w przetargach.
 • Od początku współpracy (również w czasie praktyk) oferujemy wynagrodzenie.
 • Pracę stacjonarną w siedzibie Kancelarii pod adresem ul. Filarecka 3/4 30-110 Kraków (około 15 minut piechotą od budynków WPiA UJ).
 • Elastyczny czas praktyk – dostosowany do studiów i innych obowiązków.
 • Możliwość poznania wąskiej, przyszłościowej specjalizacji.
 • Jasna ścieżka rozwoju zawodowego.
 • Przyjazną i spokojną atmosferę pracy. Zwierzęta mile widziane, jednym z naszych nieoficjalnych pracowników jest owczarek szwajcarski.
 • Możliwość poznania praktycznych kulis prowadzenia przedsiębiorstw działających w różnych branżach.

Co będzie należało do Twoich obowiązków?

 • Na początku będziesz wykonywał prace pomocnicze i wdrażał się w pracę w kancelarii.
 • Głównym obowiązkiem będzie wykonywanie merytorycznej pracy na rzecz klientów (oczywiście po wcześniejszym dokładnym wytłumaczeniu i pod pełnym nadzorem).
 • Często będziesz zajmował/a się korektą dokumentów.
 • Dużą część czasu pracy zajmie Ci przeszukiwanie orzecznictwa i nauki prawa w celu znalezienia informacji.
 • Będziemy mieć do Ciebie prośby o telefon do sądów i urzędów.
 • Zależy nam, żebyś jak najlepiej i jak najszybciej poznał/a prawo zamówień publicznych, więc dużo czasu będziesz poświęcać na edukację (szkolenia wewnętrzne oraz lekturę czasopism naukowych).
 • Twoimi obowiązkami mogą być również prace administracyjne, takie jak skanowanie i kserowanie dokumentów, przygotowywanie dokumentów do druku, przygotowywanie dokumentów do wysyłki (ale w bardzo ograniczonym zakresie).

 Nasze wymagania:

 • Chcesz specjalizować się w prawie zamówień publicznych (90% spraw prowadzonych przez Kancelarię dotyczy tego zagadnienia).
 • Dobrze znasz prawo cywilne – w tym przede wszystkim część ogólną oraz zobowiązania.
 • Masz umiejętność prostego przekazywania informacji, wolisz prosty język od prawniczego żargonu.
 • Masz analityczny umysł, lubisz rozwiązywać prawnicze zagadki.
 • Nie przeraża Cię perspektywa żmudnego przeszukiwania orzecznictwa.
 • Jesteś uporządkowany/a, lubisz, żeby wszystko było na swoim miejscu.
 • Jesteś dokładny/a, skrupulatny/a, masz oko do szczegółów.
 • Chciałbyś/chciałabyś zostać radcą prawnym i już teraz szukasz kancelarii, z którą mógłbyś/mogłabyś się związać na dłużej.
 • Wiesz, co chcesz osiągnąć i masz do tego motywację.
 • Jesteś gotowy poświęcić minimum 20 godzin w tygodniu na praktyki.

Nie szukamy osób, które:

 • Wolą zajmować się wszystkimi dziedzinami prawa, nie widzą potrzeby specjalizacji – my współpracujemy wyłącznie z przedsiębiorcami oraz z podmiotami publicznymi.
 • Szukają praktyk tylko po to, żeby je odbyć.
 • Uważają, że radca prawny powinien posługiwać się trudnym językiem.
 • Interesują się tylko i wyłącznie pracą zdalną – na początku 100% czasu to praca stacjonarna.
 • Wolą artystyczny nieład od porządku i mają problemy z samodyscypliną.

Jeżeli po przeczytaniu powyższych informacji uważasz, że to ogłoszenie jest skierowane do Ciebie, to wyślij CV na adres e-mail dawid.pantak@legalkp.pl

W odpowiedzi na ogłoszenie odpowiedz na poniższe pytania:

Uwaga

 Zgłoszenia niezawierające odpowiedzi na wszystkie poniższe pytania nie będą rozpatrywane.

 1. Dlaczego chcesz odbyć praktyki?
 2. Czy masz już plany zawodowe na przyszłość? Jeżeli tak – to jakie?
 3. Jakie zadania najczęściej chciałbyś/chciałabyś wykonywać?
 4. Jakie zadania mogą sprawić Ci największą trudność?
 5. Czy zdawałeś/zdawałaś na studiach przedmiot związany z prawem zamówień publicznych? Jeżeli tak – to jaki?
 6. W jakich dziedzinach prawa czujesz się najsilniejszy/a? Wymień 3, kolejność ma znaczenie.
 7. Czy uważasz, że w zawodzie radcy prawnego specjalizacja jest ważna? Dlaczego?
 8. Ile godzin w tygodniu jesteś w stanie poświęcić na praktyki? Pamiętaj, że interesuje nas tylko praca na miejscu w kancelarii.
 9. W jakich godzinach chciałbyś/chciałabyś pracować?
 10. Ile chciałbyś/chciałabyś zarabiać (netto) na godzinę w czasie trzymiesięcznych praktyk?
 11. Ile chciałbyś/chciałabyś zarabiać (netto) na godzinę po okresie praktyk?
 12. Co jeszcze powinniśmy o Tobie wiedzieć?

Jak wygląda proces rekrutacji?

 • Na zgłoszenia będziemy czekać do dnia 8 października 2023 r.
 • Do 11 października 2023 r. przejrzymy wszystkie ogłoszenia i skontaktujemy się z każdą osobą, która prześle nam CV oraz odpowie na wszystkie powyższe pytania.
 • W następnym etapie otrzymasz od nas zadanie próbne do wykonania. Na zadanie będziesz musiał/a poświęcić około 2 godzin. Jeżeli wiesz, że nie będziesz w stanie wykonać tego zadania, to nie wysyłaj zgłoszenia.
 • Na przesłane przez Ciebie rozwiązanie zadania próbnego będziemy czekać do 18 października 2023 r.
 • Następnie skontaktujemy się z wybranymi kandydatami i zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną.
 • Cały proces rekrutacji chcielibyśmy zamknąć do końca października, żeby od początku listopada zacząć z Tobą współpracę.

O Kancelarii

Kancelaria zajmuje się przede wszystkim udzielaniem pomocy prawnej dla przedsiębiorców, którzy startują w przetargach. Pomagamy przedsiębiorcom wygrywać przetargi i zajmujemy się załatwianiem wszystkich formalności z tym związanych. Reprezentujemy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Dzięki temu, że skupiamy się na wąskiej specjalizacji, to możemy zapewnić najwyższą jakość usług. Rozumiemy biznes i jego potrzeby. Komunikujemy się z klientami w prosty i zrozumiały sposób. Nie nadużywamy prawniczego żargonu. Cenimy sobie uczciwość.

Robimy to, ponieważ wierzymy, że rzetelne załatwienie wszystkich spraw i utrzymywanie porządku pomaga naszym klientom skupić się na biznesie oraz jest kluczem do rozwoju i dobrobytu.

Sprawdź, co o pracy w Kancelarii mówią inni:

 • „Bardzo polecam Kancelarię zarówno jako miejsce do odbycia praktyk studenckich, jak również do podjęcia długofalowej współpracy. Wąska specjalizacja pozwala w krótkim czasie zdobyć specjalistyczną wiedzę” – Kuba
 • „Miałam przyjemność odbywać w Kancelarii praktyki studenckie. Współpracę z Panem Mecenasem wspominam bardzo dobrze, zarówno pod względem merytorycznym (zwłaszcza w zakresie specjalizacji), jak i atmosfery panującej w Kancelarii” – Nikola

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Dawid Pantak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Dawid Pantak Kancelaria Radcy Prawnego”, adres prowadzenia działalności to: ul. Filarecka 3/4, 30-110 Kraków, NIP: 649-23-15-869 [dalej: „Administrator” lub „Kancelaria”].
 2. Pani/Pana dane przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez Administratora lub inny podmiot przetwarzający podstawy prawnej wynikającej z RODO i wyłącznie w celu dostosowanym do tej podstawy. Pani/Pana dane osobowe Administrator może przetwarzać w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego w Kancelarii. Przetwarzanie Pani/Pana danych w powyższym zakresie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej (w zależności od ustalonej postawy nawiązania współpracy) [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]. Jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji, Administrator będzie miał możliwość przetwarzania danych także w tym celu. Podstawą przetwarzania danych osobowych w takim zakresie będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].
 3. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora. W każdym takim przypadku przekazanie Pani/Pana danych nie uprawnia podmiotu będącego odbiorcą tych danych do dowolnego korzystania z nich, a jedynie do korzystania w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania Pani/Pana danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, takie jak sądy lub organy ścigania – jeżeli wystąpią z żądaniem udostępnienia danych w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane mogą być udostępniane również dostawcom usług informatycznych, księgowych i doradczych oraz kontrahentom Administratora.
 4. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Jeżeli jednak miałoby dojść do takiego przekazania danych, Administrator poinformuje Panią/Pana o tym zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane przechowywane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora w celach związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji i nie dłużej niż trzy lata od chwili jej zakończenia (dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami) lub wygaśnięcia odrębnej zgody na udział w kolejnych procesach rekrutacyjnych.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych to może ją Pani/Pan w każdej chwili wycofać. Wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych nie wpływa na ważność dotychczasowego przetwarzania tych danych przez Administratora na podstawie tej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, iż Administrator podczas procesu przetwarzania Pani/Panu danych osobowych narusza przepisy prawa.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej prowadzonych w ramach rekrutacji w Kancelarii. Podanie przez Panią/Pana danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji u Administratora jest dobrowolne.
 8. Zawartość niniejszej informacji może być okresowo modyfikowana przez Administratora. W takim przypadku Administrator poinformuje Panią/Pana o takiej zmianie.
 9. W celu skorzystania z któregokolwiek z Pani/Pana uprawnień lub aby dowiedzieć się więcej na temat szczegółów ich wykonywania może Pani/Pan skontaktować się z nami poprzez adres email: dawid.pantak@legalkp.pl, lub pisemnie na adres Kancelarii.
Call Now Button